Türkiye’de Ormat

Ormat Türkiye'de güçlü jeotermal piyasada en önemli çözüm sağlayıcısıdır. 14 yılı aşan bir süre boyunca bunu yapmaktayız. Bugüne kadar (Ocak 2020) yerel müşterilerimiz en yeni ikili enerji tesislerimizi toplam 766 Megavat'lık 37 tesise kurmuşlardır. Türkiye'nin elektrik şebekesine 127 Megavat'lık  jeotermal enerjiyle üretilmiş elektrik ekleyecek 6 projelik elektrik akımı boru hattımız mevcuttur.

 

Ormat ile Türkiye arasındaki güçlü jeotermal bağlar Salavatlı'da 7.5 Megavat'lık Dora 1 jeotermal enerji tesisinin devreye alınmasıyla 2006 yılına uzanmaktadır. Ondan sonra Türkiye'nin genelinde Ormat tarafından tedarik edilmiş başka jeotermal üniteler yer almıştır. Her projenin detaylarını öğrenmek için Küresel Projeler Bölümümüze bakın.

 

Tedarik ettiğimiz ikili teçhizat Türkiye'de kurulu ikili akım kapasitesinin %70'inden fazlasını, Türkiye'nin toplam kurulu jeotermal kapasitesinin %60'ını göstermektedir. Güçlü ve gelişmekte olan kurulu temel ve destek ekibiyle pozisyonumuzu güçlendirmeyi hedefliyoruz.

 

Türkiye'nin Ormat'ın stratejik ve önemli piyasalarından biri olmasından dolayı bu piyasaya yönelik faaliyete geçtik.

  • Kaynağın en iyi, gerçeğe uygun ve sürekli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Türk projeleriyle uğraşmak üzere tayin edilmiş termodinamik bir ekibimiz mevcuttur.
  • Hızlı cevap ve yerel dil yeteneğiyle hizmetimizi yüksek seviyede tutmak için yerel uzmanlar ekleyerek küresel satış sonrası destek ekibimizde bulunanların sayısını arttırdık.
  • Yerel uzman proje müdürleri ekleyerek küresel proje müdürlerimizin sayısını arttırdık.
  • 2016 yılında Türkiye'de bir üretim tesisi kurduk. Bu tesis Türkiye'deki teçhizat tedarikçileri arasında tam kapsamlı tek üretim tesisidir.
    • En uygun sürede tüm üretim ihtiyaçlarımızın karşılanması için 24/6 çalışan 26 yerel profesyonel işçi çalıştırıyoruz.
    • Herşeyi tesisin içinde üretme yeteneğine sahibiz, böylece üretim süreci ve teçhizat kalitesini kontrol edebiliyoruz.
    • Dünyanın her tarafından topladığımız pazarlama bilgisini paylaşmak ve faaliyette bulunan enerji tesisimizi ince ayarlı ve etkili bir şekilde çalışırken desteklemek amacıyla çeşitli pazarlama etkinliklerine aktif olarak katılıyoruz.

Faaliyetlerimizdeki gelişmeler Ormat'ın bu piyasaya olan bağlılığını göstermektedir. Türkiye'yi hem Ormat hem de tüm jeotermal sanayi için kilit piyasa olarak görüyoruz. Deneyimimizi müşterilerimizle paylaşmaya devam edip başarıya ulaşmalarını sağlayacağız.